Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

800 năm biểu tượng dân chủ Anh Quốc

Đại Hiến chương về quyền tự do Magna Carta được soạn năm 1215 khi giới quý tộc buộc vua John phải thông qua một số giới hạn về quyền lực của hoàng gia Anh.

Đây là văn bản được coi là "món quà của nước Anh cho nhân loại" và có giá trị quan trọng trong tiến trình xây dựng dân chủ và nhân quyền ở châu Âu và Hoa Kỳ.

Trong phỏng vấn với BBC Đông Á vào tháng 5, Lord Michael Williams, thành viên Thượng viện Anh, cho rằng, đây là "văn bản đầu tiên" ghi rõ bằng giấy trắng mực đen về giới hạn quyền lực của "giới cầm quyền".

"Đây là điểm mốc cực kỳ quan trọng không chỉ với lịch sử Anh Quốc hay châu Âu mà trên toàn cầu, và tới nay nó vẫn còn phù hợp, khi mà rất nhiều nơi trên thế giới này vẫn chưa có được nền Thể chế Đại nghị thực sự," Lord Williams, cũng là thành viên của BBC Trust nói.

Sau khi thông qua, rất nhiều bản chép lại của Đại Hiến chương được nhanh chóng mang về các địa phương, nhưng nay chỉ còn lại bốn bản, và bản lưu giữ ở nhà thờ Lincoln có lẽ còn trong tình trạng tốt nhất.

Magna Carta Lincoln đã được mang đi khắp thế giới, trong đó nhiều lần tới Hoa Kỳ, nay đang được trưng bày tại nhà thờ Lincoln, vùng Lincolnshire, Anh Quốc.