Người tuần hành vì dân chủ tại Hong Kong
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Tuần hành vì dân chủ tại Hong Kong

Vài ngàn người vận động vì dân chủ đã tụ tập trên các đường phố tại Hong Kong.

Cuộc tuần hành diễn ra trước khi có cuộc biểu quyết về một đề xuất cải tổ chính trị đã khiến bùng nổ các cuộc biểu tình phản đối lan rộng hồi năm ngoái.

Tiến trình bầu cử này đã gây nhiều tranh cãi.

Trung Quốc muốn kiểm soát cách thức người đứng đầu chính quyền Hong Kong kế tiếp sẽ được bầu chọn như thế nào.