Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Mèo 'đối đầu với sư tử'

Cảnh một chú mèo “đối đầu” với con sư tử núi đã được một người quay lại ở Boulder, Colorado, Hoa Kỳ.

Do ông Tom Mabe đưa lên mạng, vídeo này cho thấy cảnh hai con vật nhìn nhau qua cửa sổ.