Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

30 tháng tù "không làm thay đổi gì"

Luật sư bất đồng chính kiến Lê Quốc Quân nói thời gian ngồi tù "không làm thay đổi" ý muốn "làm những gì tốt đẹp nhất cho Việt Nam" của ông.

Phát biểu trên được ông Quân đưa ra trong cuộc phỏng vấn ngày 27/6, vài tiếng sau khi ông mãn hạn 30 tháng tù vì tội 'Trốn thuế'.

"Điều tôi muốn là có được thẻ hành nghề luật sư và được bồi thường danh dự, nhân phẩm, uy tín của mình trong thời gian bị bắt giữ mà tôi cho là hoàn toàn oan ức và sai trái", ông nói.

"Việc giam giữ không làm thay đổi gì cả vì cá nhân tôi chỉ muốn làm những gì tốt đẹp nhất cho Việt Nam. Tôi thực sự mong muốn một đất nước Việt Nam giàu đẹp, phát triển, thịnh vượng, khi đó mới đủ khả năng bảo vệ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ."

"Nhưng tất nhiên là có nhiều những cách thức làm việc, thái độ và quan điểm của mình thì có những điều chỉnh khác đi."

Ông cho biết đã được "phía Hoa Kỳ và chính phủ Việt Nam cho cơ hội ra nước ngoài, nhưng tôi đã từ chối."

"Tôi thực sự yêu đất nước và muốn ở lại Việt Nam. Tại đây tôi cũng có gia đình, bạn bè và tôi không muốn ra đi."