Khi nào xã hội dân sự độc lập được 'tham chính'?

Tiến sỹ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam bình luận về khả năng, thời điểm các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam được nhà nước và chính quyền công nhận và được 'tham chính', tham dự vào các quá trình quản lý của đất nước.

Trao đổi với BBC hôm 04/7/2015, nhân tròn một năm hoạt động của Hội nhà báo Độc lập Việt Nam (IJAVN), nhà báo độc lập cho rằng điều này phụ thuộc vào quá trình 'đa đảng' ở Việt Nam.

Nhà báo này cho hay các quá trình dân chủ hóa ở Việt Nam đang diễn ra, và có thể có một quá trình nữa mà ông gọi là 'tách đảng' từ trong nội bộ của Đảng cộng sản cũng có thể diễn ra và tác động tới thời điểm, cách thức mà xã hội dân sự độc lập có thể được thừa nhận và 'chia sẻ quyền lực'.

Tuy nhiên theo ông Dũng, người cũng là Chủ biên tờ báo mạng ' Việt Nam Thời báo', quá trình này có thể nhanh nhất xảy ra từ 10 tới 15 năm, là giai đoạn mà theo ông Việt Nam "trải qua hỗn loạn" về chính trị và xã hội, còn khả năng 'tách đảng' có thể diễn ra trong 2-3 năm tới và ngay sau đó các tổ chức XHDS có thể bắt đầu quá trình tham chính.

Mở đầu cuộc trao đổi, Tiến sỹ Phạm Chí Dũng điểm lại nét chính một năm hình thành, hoạt động Hội nhà báo độc lập mà hiện vẫn chưa được nhà nước chính thức công nhận.