Phá nổ có kiểm soát một khách sạn 90 tuổi ở Detroit, Michigan, Hoa Kỳ
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Phá khách sạn 90 tuổi tốn bao nhiêu?

Một khách sạn 90 tuổi tại Detroit, Michigan, vừa được phá hủy theo quy trình xây dựng để xây thành sân vận động môn khúc côn cầu và làm nơi giải trí.

Dự án phá hủy khách sạn cao tầng Park Avenue được thực hiện bằng biện pháp phá nổ có kiểm soát và đã tốn kém 898.000 đôla Mỹ.

Bằng cách đó người ta chỉ mất chưa tới 30 giây để phá sập khách sạn này.