Đầu bếp Libăng chuẩn bị bữa ăn tối Iftar đánh dấu kết thúc tháng ăn kiêng Ramadan
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Đầu bếp Libăng và bữa ăn kết thúc Ramadan

Người Hồi giáo thực hiện việc nhịn ăn trong tháng Ramadan đều phải đứng trước một thách thức về ý chí của mình, đó là nhịn ăn từ lúc bình mih lên tới khi mặt trời lặn.

Nhưng thử thách đó còn lớn hơn với những người làm trong các nhà hàng ăn uống.

Phóng viên BBC Carine Torbey đã tới gặp một đầu bếp hàng đầu tại Libăng, người nấu bữa ăn tối Iftar (bữa ăn đánh dấu tháng Ramadan kết thúc) phục vụ 300 người, để hỏi về việc nấu nướng chuẩn bị trong khi vẫn đang tuân thủ việc nhịn ăn của ông.