Người cao tuổi tại Hà Nội, Việt Nam
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Người cao tuổi VN 'gặp nhiều khó khăn'

Người cao tuổi tại Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trong đó 73% không có lương hưu và phải sống phụ thuộc vào con cái, theo bà Phạm Tuyết Nhung, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Hội Người cao tuổi Việt Nam cho biết từ New York, nơi đang diễn ra cuộc họp của Nhóm công tác mở của Liên Hiệp Quốc (LHQ) về vấn đề già hóa và người cao tuổi.

Trong cuộc phỏng vấn với BBC Việt Ngữ, bà Phạm Tuyết Nhung cho biết vì Việt Nam hiện nay đã bước vào giai đoạn già hóa và người cao tuổi chiếm hơn 10% trong khi thành tựu kinh tế và xã hội còn thiếu thốn.

Ngoài ra bà cũng cho biết nhận thức và hiểu biết về già hóa dân số và người cao tuổi còn chưa cao.

Tuổi thọ trung bình của người Việt hiện nay là 73 tuổi, tức là khá tốt nhưng chất lượng cuộc sống của người cao tuổi nhất là ở vùng nông thôn thì còn rất khó khăn - tỉ lệ nghèo ở người cao tuổi là 23,5%.

Vẫn theo bà Nhung cho biết thì hiện chỉ có 60% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế mà bảo hiểm y tế cũng chỉ có tác dụng khi bị bệnh nặng.

Tuy nhiên vấn đề quan trọng mà những người vận động cho quyền của người cao tuổi muốn nhấn mạnh đó là cách tiếp cận đối với người cao tuổi tại Việt Nam.

"Phần lớn luật và chính sách về người cao tuổi của chính phủ thì nhiều và đầy đủ nhưng vẫn nặng về chăm sóc, coi người cao tuổi là đối tượng đi thăm, tặng nhà khi đã quá già và nghèo .v.v trong khi thực sự vẫn còn rất nhiều người còn sức khỏe, nhất là từ tuổi 60 đến 75, họ vẫn muốn tiếp tục cống hiến, vẫn muốn được tạo điều kiện nhưng chưa được đáp ứng.

"Người cao tuổi ít được tham gia những chương trình phát triển như xóa đói giảm nghèo, giảm nhẹ thiên tai, hay chương trình vay quỹ tín dụng để làm kinh tế để tự mình vươn lên," bà Nhung nói.

Hiện nay Hội Người cao tuổi Việt Nam mong muốn chính phủ có biện pháp để nhìn xa hơn để chuẩn bị cho một xã hội già hóa.

"Cần hiểu biết người cao tuổi cần gì thì từ đó mới có được những chính sách phù hợp, như cần tăng con số bác sĩ lão khoa, có ưu tiên để người cao tuổi có bảo hiểm y tế có chất lượng; hỗ trợ người cao tuổi tham gia lao động như được tập huấn kỹ thuật khuyến nông khuyến ngư, tham gia vay vốn của chính phủ và của các chương trình xóa đói giảm nghèo để vươn lên trong cuộc sống", bà Nhung cho biết thêm.

Là một trong số những người đại diện cho người cao tuổi từ châu Á, bà Phạm Tuyết Nhung hy vọng cuộc họp của Nhóm công tác mở của LHQ về già hóa và người cao tuổi tuần này (14-16/7) sẽ thúc đẩy việc chuẩn thuận một Công ước Quyền của người cao tuổi và nhờ đó các chính phủ tham gia ký kết công ước sẽ có các chính sách để bảo vệ người già tại quốc gia của mình.