Đền thờ Hồi giáo của người Chăm ở tỉnh An Giang, Việt Nam
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Người Chăm Hồi giáo và lễ Ramadan

Tỉnh An Giang là nơi tập trung nhiều người Chăm theo đạo Hồi, đặc biệt là tại các làng xung quanh Nhà thờ Hồi giáo Al Ehsan ở Đa Phước.

Với dân số khoảng 2.000 người từ 600 gia đình, cũng giống như những người Hồi giáo khác trên thế giới, người dân tại đây vừa qua một tháng nhịn ăn Ramadan.

Phóng viên Ban Tiếng Indonesia của BBC, Sri Lestari, tới thăm làng Đa Phước để tìm hiểu về cuộc sống của người Chăm Hồi giáo tại đây.