Bailey Matthews
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Bé tám tuổi bại não thi 3 môn thể thao

Một cậu bé tám tuổi ở Anh bị bại não đã tự đi về đích mà không cần trợ giúp trong tiếng reo hò động viên của rất nhiều người xem khi cậu lần đầu tiên hoàn tất cuộc thi ba môn điều kinh.

Bailey Matthews, từ Doncaster, South Yorkshire, đã bỏ khung tập đi của mình ở những bước cuối cùng.

Mặc dù bị ngã đôi lần nhưng cậu bé đã tự đi khi vượt qua vạch đích tại Castle Howard, tỉnh North Yorkshire.