Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Nghĩ gì về người Việt ở Đài Loan?

Giáo sư viện Nghiên cứu Chuyển đổi xã hội, bà Hạ Hiểu Quyên cho rằng, đối với vấn đề người nhập cư, chính phủ Đài Loan vẫn chưa sẵn sàng để xử lý vấn đề này.

Bà nói, điều quan trọng nhất, là chính quyền cần thay đổi cách nhìn nhận những phụ nữ nước ngoài lấy chồng Đài Loan.

"Chính quyền cần lắng nghe, tìm hiểu những phụ nữ này và họ phải ngừng cách đối xử với những phụ nữ này như tội phạm. Họ cũng có nhu cầu, có gia đình và là một phần của xã hội và họ nên được đối xử công bằng."

Trong khi đó, đại diện của sở di dân Đài Loan, bà Lý Lâm Phụng nói với BBC rằng, chính phủ Đài Loan đã làm khá tốt, và một số nước khác cũng đã sang học hỏi, chẳng hạn như Hàn Quốc.

Tuy nhiên, các nhà hoạt động người Việt và người Đài Loan vẫn chỉ trích chính phủ còn thụ động trong việc đưa ra các chính sách, và chỉ thay đổi khi có những hoạt động vận động diễn ra.

Linh mục công giáo Nguyễn Văn Hùng ở Đào Viên nói: "chính sách của chính phủ Đài Loan đã thụ động thì ở Việt Nam lại càng thụ động hơn nữa.

"Tình hình nhập cư đến Đài Loan lập gia đình bây giờ không có nhiều nữa, không còn xô bồ và nhiều như trước, tôi nghĩ nó đến do sự nỗ lực của chính phủ Đài Loan nhiều hơn là chính phủ Việt Nam."

Hạnh Ly, ChiChu Liu và Neal Wallace thực hiện tại Đài Loan, tháng 4/2015.