Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Chợ Đồng Xuân và người Việt nhập cư ở Đức

Doanh nhân Trần Mạnh Thái và nhà báo Sa Huỳnh nói với BBC về mô hình chợ Đồng Xuân, một trung tâm thương mại do người Việt Nam xây dựng và kinh doanh ở Berlin, thủ đô CHLB Đức.

Mở đầu cuộc trao đổi, Nguyễn Giang của BBC đặt câu hỏi liệu trong bối cảnh hiện nay, chợ Đồng Xuân ở Berlin có phải là một ‘tụ điểm’ thu hút những người nhập cư, kể cả di dân bất hợp pháp người Việt vào nước Đức.

Người nhập cư từ Việt Nam ngày nay nhận được sự đối xử khác hẳn thuyền nhân đến sau Chiến tranh Việt Nam từ chính quyền Đức, theo các vị khách tham gia cuộc nói chuyện.

Vấn đề bài ngoại và phong trào cánh hữu ở châu Âu cũng được bàn đến.

BBC hiện đang có các loạt bài bằng nhiều ngôn ngữ về chủ đề di dân và người nhập cư vào Liên hiệp châu Âu.