Cảnh sát tìm cách bắt chim cánh cụt bị lạc trên đường phố Peru
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Chim cánh cụt lạc trên đường phố Peru

Người ta phát hiện một con chim cánh cụt bị lạc trên đường phố ở một thị trấn của Peru.

Cảnh sát được gọi tới để xử lý.

Bất chấp sự phản đối và bất hợp tác của nó, cuối cùng cảnh sát cũng tóm được và đưa chim cánh cụt về đồn.