Diễu binh ngày 2/9 kỷ niệm 70 năm quốc khánh
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Khác biệt nhưng không trái lợi ích chung'

Đã có hơn 30.000 người tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Quốc khánh hôm 2/9 tại Hà Nội.

Trong diễn văn ở buổi lễ, Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang kêu gọi "xóa bỏ mọi mặc cảm, định kiến về quá khứ, chấp nhận những điểm khác nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc để đoàn kết mọi người Việt Nam yêu nước.

Ông cũng nói Việt Nam đang gặp nhiều thách thức, trong đó có tranh chấp ở Biển Đông.

Hồi tháng Tư, Việt Nam đã đánh dấu 40 năm ngày kết thúc cuộc chiến Việt Nam.