GS. Vũ Minh Giang
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Đòi Đảng chia quyền là 'không thực tế'

Một cựu thành viên Hội đồng lý luận trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nói về quy trình, cách thức soạn thảo, xây dựng một báo cáo chính trị của Đảng từ khâu dự thảo đi tới báo cáo cuối cùng.

Ông cho rằng việc yêu sách đòi Đảng 'chia quyền, trao quyền' cho các lực lượng còn lại trong xã hội ở Việt Nam lúc này là 'không thực tế'.

Trao đổi với BBC hôm 15/9/2015, Giáo sư Vũ Minh Giang từ Hà Nội nêu quan điểm:

"Việt Nam hiện nay đang cần mấy cái: thứ nhất cần có một nền chính trị mạnh, mạnh theo cả nghĩa có đủ khả năng để chèo lái đất nước, nhưng mạnh ở đây cũng là quyền lực phải được kiểm soát, là lành mạnh.

"Công việc ấy đang đặt ra rất nhiều yêu cầu, trong đó có cái ở Việt Nam vẫn gọi là phải có nhu cầu đổi mới về hệ thống chính trị, đổi mới về hệ thống quản trị quốc gia. Tất cả những cái đó, tôi nghĩ là việc làm cần thiết trước mắt."

'Không thực tế'

Giáo sư Vũ Minh Giang nói thêm:

"Còn đặt ngay vấn đề chia sẻ quyền lực thì với góc nhìn nghiên cứu, tôi cũng không nhìn ra lực lượng nào mà đủ khả năng để nhận phần chia sẻ đó trong tình hình hiện nay.

"Vì vậy cho nên những ý kiến ấy tôi nghĩ rằng là nó không thực tế trong bối cảnh của Việt Nam bây giờ."

Mở đầu cuộc trao đổi hôm thứ Ba, cựu thành viên của Hội đồng lý luận của Trung ương Đảng CSVN nói về một nét mới trong việc lập dự thảo báo cáo chính trị của Đảng CSVN chuẩn bị trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 dự kiến vào đầu sang năm, cũng như miêu tả khái lược quy trình từ xây dựng báo cảo sự thảo đi tới báo cáo chính thức.

Ông cũng bình luận về một ý kiến phản biện về việc liệu Đảng nên có một nhân vật như cựu Tổng bí thư Trường Chinh trước đây để "đổi mới" mạnh mẽ lần này.