Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

VN cải cách giáo dục tuy còn bất đồng

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Bùi Văn Ga cho biết Bộ đã có nhiều chương trình quyết liệt để đổi mới giáo dục đào tạo tại Việt Nam đặc biệt là giáo dục Đại học

Trong cuộc phỏng vấn với BBC Việt Ngữ, Thứ trưởng Ga cũng nói rằng khi tiến hành đổi mới cũng vấp phải những ý kiến không đồng tình.

Về các khuyến nghị giáo dục, ông cho biết Bộ đánh giá rất cao những khuyến nghị mới đây của nhóm Đối thoại giáo dục do Giáo sư Ngô Bảo Châu chủ trì tuy nhiên theo ông cũng có một số khuyến nghị chưa phù hợp với thực tế tại Việt Nam.

Ông cũng nói tới mong muốn và nỗ lực của chính phủ Việt Nam trong việc tạo lập được một số trường đại học đạt tiêu chuẩn quốc tế.