Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Đón bà Tần ở Mỹ đỡ gặp vấn đề hơn'

Nhà báo Trần Nhật Phong từ California nói với BBC rằng có khoảng hơn 100 người đón bà Tạ Phong Tần tại phi trường LAX ở Los Angles, California Hoa Kỳ.

"Lần này có vẻ đỡ hơn nhiều so với lần đón blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải do tranh cãi về vấn đề lá cờ vàng," ông Phong nói.

Nhà báo tự do Trần Nhật Phong cho biết việc qua Hoa Kỳ của một số người trong đó có blogger Điếu Cày tạo được tiếng nói mạnh và ảnh hưởng hơn tới chính giới Hoa Kỳ so với những người sang trước đây.

“Hoa Kỳ hiểu được vấn đề của Việt Nam rồi, tức là họ thấy Việt Nam có trả tự do cho tù nhân lương tâm nhưng mức độ đó là chưa đủ,” nhà báo Phong nói thêm.