Dự luật về hội - 'bước thay đổi căn bản'

Dự luật về Hội đang được Bộ Nội vụ Việt Nam trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xin ý kiến là 'một bước thay đổi căn bản', theo Đại biểu Quốc hôi Việt Nam, ông Dương Trung Quốc.

Trao đổi với BBC Việt ngữ hôm 24/9/2015, vị dân biểu này nói:

"Đối với luật rất phức tạp như luật Hội này, Quốc hội... đã đặt lên bàn nghị sự đã là một bước thay đổi rất căn bản sau cả chục năm mà nó được chờ đợi, nâng lên đặt xuống, được xếp hàng v.v..."

Thực tế chiêm nghiệm

Ông Dương Trung Quốc nói tiếp:

"Còn kết quả cuối cùng có được thông qua hay không, chúng tôi nghĩ rằng cứ để thực tế nó chiêm nghiệm, và đến lúc ban hành rồi, thì chính là lúc mà thực tế sẽ trả lời xem hiệu quả đến đâu.

"Và trong trường hợp hiệu ứng xã hội nó không phù hợp, thì nó sẽ phải có một quá trình điều chỉnh.

"Tôi cho điều đó là điều tất nhiên thôi," vị dân biểu hiện diện liên tục trong ba nhiệm kỳ với khoảng thời gian hơn mười năm nói với BBC.

Trong cuộc trao đổi hôm thứ Năm, ngày mà dự án luật được trình lên Thường vụ Quốc hội, ông Dương Trung Quốc cho rằng có thể tất cả các dự luật được trình ra Quốc hội từ nay cho tới cuối nhiệm kỳ, sẽ chỉ được trình để 'lấy ý kiến', mà sẽ chưa được 'thông qua', 'ban hành'.

Trong số đó, ngoài dự án luật về Hội, còn một số dự luật khác như 'Luật tiếp cận thông tin' và một số dự án luật khác.