Dự luật 'đáng mừng nhưng còn phân biệt'

Dự thảo Luật về Hội của Việt Nam được trình ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội là một sự kiện 'vui mừng', một 'bước tiến', tuy nhiên dự luật còn có sự 'phân biệt đối xử' giữa các hội đoàn của nhà nước và của dân , theo một nhà nghiên cứu xã hội học từ Hà Nội.

Trao đổi với BBC hôm 24/9/2015, TS. Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS), thuộc Liên hiệp các Hội khoa học & Kỹ thuật VN (Vusta), nói:

"Nếu mà nói với tư cách là một thành viên ở trong xã hội dân sự, tức là thuộc phạm vi điều chỉnh của luật này, có thể nói là tôi rất vui mừng vì dù sao nó cũng là một bước tiến."

Một sự ưu ái

Nhà xã hội học nói thêm: "Thực ra bản thân tôi cũng tham gia vào quá trình thảo luận về dự thảo thành lập hội này cũng khá là lâu trong vòng mười năm qua, cho nên sự kiện này đối với tôi là một sự kiện vui mừng."

Tuy nhiên, nhà nghiên cứu bình luận thêm: "Theo nhận xét của một số người thì nó (dự Luật) quá là chặt chẽ, và nó có một sự phân cấp, hay nói đúng hơn nó có một sự phân biệt ở giữa những hội khác nhau.

"Và tôi cho rằng điều đấy sẽ gây khó cho các tổ chức mà được thành lập hoặc dưới diện được điều chỉnh của luật này. Ví dụ như các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội về nguyên tắc cũng nằm trong phạm vi của luật này, nhưng mà dường như là họ có được một sự ưu ái hơn những hội khác.

"Cái cách phân cấp như vậy tôi nghĩ nó không hợp lý lắm," TS. Khuất Thu Hồng nói với BBC.