'Dự thảo tồi hơn cả mười năm trước'

'Dự thảo tồi hơn cả mười năm trước'

Bản Dự thảo Luật về Hội đang được Bộ Nội vụ Việt Nam trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước này để 'xin ý kiến' còn 'tồi hơn' cả dự thảo mười năm về trước, theo một nhà quan sát và vận động cho xã hội dân sự và dân chủ hóa từ Hà Nội.

Trao đổi với BBC hôm 24/9/2015, ngay sau khi dự thảo trên được đệ trình, TS. Nguyễn Quang A cho rằng nếu ai có quan điểm cho rằng bản thân việc 'dự thảo' được phép đệ trình lên Ủy ban Thường vụ của Quốc hội đã là 'tích cực' và 'tiến bộ' thì đó là một sự 'ngộ nhận'.

Một sự ngộ nhận

Ông nói: "Tôi nghĩ đấy là một sự ngộ nhận, bởi vì mười năm trước có một dự thảo như thế và có một cuộc thảo luận sôi nổi hơn bây giờ rất là nhiều, các tổ chức đã đóng góp, thậm chí đã có những dự thảo thay thế đưa ra rất là đúng đắn.

"Nhưng mà rồi người ta lại gác lại không nói gì đến cả, bây giờ đưa ra một dự thảo mà tôi cho rằng còn tồi hơn cả Dự thảo mười năm trước, mà lại bảo rằng có tiến bộ, thì đấy là một điều mà những người suy nghĩ như thế cần phải suy nghĩ lại."

TS. Quang A giải thích thêm quan điểm của mình, ông nói:

"Bởi vì một cái luật để kiểm soát các hội, một luật để quản lý các hội không phải là luật cần phải có, theo Hiến pháp của Việt Nam là để đảm bảo quyền của người dân về vấn đề lập Hội."