Ông Võ Văn Ái
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Vì sao Việt Nam mời Pháp Vương?

Trong lúc Việt Nam mời Pháp Vương ngoại quốc tới nước này để 'tuyên truyền', thì nhà nước vẫn 'hai mặt' khi 'đàn áp tự do tôn giáo', theo một nhà vận động nhân quyền và tự do tôn giáo từ Paris.

Trao đổi với BBC hôm 04/10/2015, nhân sự kiện Việt Nam đang đón tiếp vị Pháp vương Gyalwang Drukpa từ Ấn Độ trở lại thăm nước này nơi ngài có nhiều hoạt động 'hoành pháp rầm rộ', ông Võ Văn Ái nói:

"Cái chuyện mời này hiển nhiên do nhà nước cùng với Giáo hội nhà nước mời, đối với chúng tôi những việc mời mọc như vậy nó mang thiếu tính chất tôn giáo, mà nó có nhiều tính chất tuyên truyền..."

Không thể chấp nhận

Và ông nói tiếp: "Chuyện mời thì chúng tôi luôn kính trọng việc mời, chứng tỏ rằng ít nhất trên bề mặt, người ta cũng tôn kính những vị Đạo sư, thì đó là vấn đề tốt, nhưng mà đồng thời cho Phật tử ở trong nước, cho các tôn giáo Cao Đài, Hòa Hảo... họ được tự do sinh hoạt một cách độc lập, thì điều đó phải làm song song, thì mới thấy lòng tôn kính.

"Còn bây giờ tôn kính người nước ngoài, nhưng mà chà đạp người trong nước, những vị cao tăng, ví dụ như là đức Tăng Thống Thích Quảng Độ là một vị cao tăng, kể cả về kiến thức ngoài đời, cũng như kiến thức về Giáo lý của đạo Phật, tức là một bậc rất cao tăng.

"Thì tại sao không mời vị đó ra Hà Nội thuyết pháp đi, tại sao lại cứ luôn luôn quỵ lụy với người nước ngoài, nhưng mà đối với người cao tăng trí thức, hiểu biết ở trong nước thì lại chà đạp người ta, thì chúng ta không thể nào chấp nhận cái lối hai mặt như vậy được," ông Võ Văn Ái nói với BBC.