Nhà báo, blogger  Trương Duy Nhất
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Có dám công bố tổng tài sản?

Đánh giá động thái mới của vị tân Bí thư Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Anh mới công bố số điện thoại, hộp thư điện tử, hôm thứ Ba, 20/10/2015, nhà báo độc lập, blogger Trương Duy Nhất từ thành phố này nói với BBC:

"Nói chung thì cũng được, thế nhưng việc này có phải một mình ông Xuân Anh làm đâu, ở Đà Nẵng thì trước đây ông Bá Thanh cũng công bố thế rồi, rồi tới ông Trần Thọ (nguyên Bí thư thành ủy) cũng công bố thế rồi, ông (Huỳnh Đức) Thơ, Chủ tịch cũng công bố thế rồi, chứ đâu phải một mình ông Xuân Anh đâu?

"Tôi thấy ai người ta cũng công bố thế rồi chứ, tôi nói thật... ngày xưa ông Bá Thanh cũng công bố như thế, ban đầu cũng công bố số điện thoại, cũng công bố hộp thư, nhưng sau này nói thật... tôi hỏi lại ông Bá Thanh, tôi hỏi 'cái hộp thư của anh thế nào', thì sau đó ông bảo 'tôi có sử dụng đâu'.

Ưu tiên và tài sản?

Và nhà báo, blogger đặt thêm vấn đề: "Bây giờ tôi vừa lên nhậm chức Bí thư Thành ủy của đô thị này, cái lộ trình trong mấy năm tôi ưu tiên làm gì thứ nhất, ưu tiên làm gì thứ nhì, làm gì thứ ba?

"Rồi bây giờ để đảm báo nói rằng 'tôi trong sáng', người ta mới nói là bây giờ theo cái kê khai, anh dám công khai là tài sản nhà anh có cái gì không? Để trong vòng một năm sau, một nhiệm kỳ sau, anh nhìn lại xem thử nó biến chuyển tài sản như thế nào?

"Anh có dám công khai cho người dân biết tổng tài sản như thế nào không? Đâu có dám công khai đâu? Tôi chưa thấy ai làm điều này cả. Công khai tài sản bây giờ hình như nó vẫn trong vòng nội bộ, để quản lý trong nội bộ Đảng Cộng sản thôi, chứ không có công khai.

"Tôi đang mong cái đó chứ tôi không chịu chuyện công khai một cái điện thoại với cái hộp thư cả," nhà báo độc lập, blogger Trương Duy Nhất nói với BBC.