Giàn khoan HD-981
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Quốc hội còn 'né tránh' về Biển Đông

Quốc hội Việt Nam nhiệm kỳ này vẫn còn 'né tránh' rất nhiều vấn đề, từ tình hình trên Biển Đông cho tới thực chất và hiệu quả chống tham nhũng, theo một nhà quan sát từ Hà Nội.

Trao đổi với BBC hôm 23/10/2015 nhân kỳ họp thứ mười, Quốc hội Việt Nam khóa 13 đang diễn ra, Tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang, nhà hoạt động dân chủ tại Hà Nội, nói:

"Quốc hội cũng chỉ râu ria, loanh quanh, luẩn quẩn chuyện xây dựng bộ pháp luật này, pháp luật kia.

"Tất nhiên việc đó là việc cần thiết, nhưng ngoài ra có chức năng của Quốc hội phải giám sát.

"Giám sát công việc của nhà nước, thậm chí là công việc của Đảng, thì Quốc hội hầu như không làm được gì cả.

"Có những vấn đề hệ trọng hết sức đối với dân, với nước, ví dụ như vấn đề Trung Quốc xâm lấn Biển Đông và nguy cơ Trung Quốc phá nát nền kinh tế Việt Nam, Quốc hội không bao giờ bàn đến những vấn đề vĩ mô ấy," nhà hoạt động nói với BBC.