Phụ nữ trong truyền thông
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

100 Phụ nữ: Bình đẳng giới về truyền thông

Phụ nữ được nhìn/nghe/xuất hiện ít hơn trên truyền thông so với nam giới, theo nghiên cứu mới nhất của Dự án Giám sát Truyền thống Toàn cầu (GMMP).

Video tổng hợp các số liệu và kết quả nghiên cứu của tổ chức này về bình đẳng giới trong truyền thông, trong đó tin tức về phụ nữ chỉ chiếm 24% tổng số tin tức trong khi phụ nữ chiếm một nửa dân số thế giới.

Vẫn theo nghiên cứu này thì tình trạng bình đẳng giới không khá hơn so với cách đây 20 năm khi nghiên cứu bắt đầu.

GMMP ước tính rằng trên toàn cầu số phóng viên là phụ nữ chiếm 37%, bằng với tỉ lệ cách đây 10 năm và nó có nghĩa là để có bình đẳng giới trong phòng tin thì còn là cả một chặng đường dài.