Ông McDonnell trích dẫn từ Mao Tuyển tại Quốc hội Anh
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Mao tuyển hiện ra trong Nghị viện Anh

Cuốn cẩm nang Đỏ của Mao Trạch Đông, còn gọi là Mao tuyển, đã bất ngờ xuất hiện tại Quốc hội Anh khi nhân vật quan trọng thứ hai trong đảng Lao động đối lập đã lôi ra sử dụng.

Ông John McDonnell, người phụ trách các vấn đề tài chính của đảng Lao động đã trích dẫn một vài "lời khuyên" từ cố lãnh tụ Trung Quốc tại chính trường Anh sau khi nói rằng tài sản của Anh đã bị chính phủ của đảng Bảo thủ bán đi cho Trung Quốc.