Biểu tình phản đối thỏa thuận về biến đổi khí hậu tại Paris
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Biểu tình về thỏa thuận biến đổi khí hậu

Hàng ngàn các nhà vận động trong lĩnh vực biến đổi khí hậu đã tụ tập ở Tháp Eiffel tại thủ đô Paris của Pháp chỉ trích việc một thỏa thuận toàn cầu về biến đối khí hậu có thể được phê chuẩn rằng hiệp ước này là chưa đủ để bảo vệ hành tinh này.

Trong khi các nhà tổ chức hội nghị thượng đỉnh về khí hậu tại Paris đang trình những gì họ hy vọng là bản phác thảo chính thức của hiệp ước này thì những người biểu tình từ các tổ chức môi trường và nhân quyền kêu gọi cần quan tâm tới các cộng đồng bị đe dọa vì tình trạng hạn hán và lũ lụt ngày càng gia tăng.