GS. Tương Lai
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Chúng tôi không 'ảo tưởng' về thư ngỏ

Giáo sư Tương Lai nói về khả năng tác động của bức thư ngỏ mà ông và những người soạn thảo, ký tên gửi Bộ chính trị Đảng CSVN ngày 9/12/2015.

Mời quý vị theo dõi phần đầu cuộc trao đổi với GS Tương Lai tại đây.