GS Tương Lai
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Vì sao chúng tôi soạn thảo thư ngỏ 9/12

Giáo sư Tương Lai nói với BBC về lý do ông và những người khác đã chấp bút soạn thảo bức thư ngỏ 9/12 gửi Bộ Chính trị và Đại hội 12 của Đảng CSVN.

Mời quý vị theo dõi phần cuối cuộc trao đổi của BBC với Giáo sư Tương Lai hôm 13/12/2015 tại đây.