Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Hành trình từ Syria đến Đức

Hơn một triệu người di cư và tị nạn đã đến Đức riêng trong năm 2015.

Trong năm 2015, hàng loạt người di cư đã tìm đường vượt Địa Trung Hải sang châu Âu, đặt ra thách thức to lớn cho EU.

Mời quý vị xem một video mô tả hành trình của một người từ Syria đến Đức.