LS Trần Quốc Thuận
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Luật sư Đài và vấn đề nhân quyền

Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam, từ Sài Gòn bình luận về vụ Luật sư Nguyễn Văn Đài vừa bị bắt ở Hà Nội hôm 16/12/2015, ông nói:

"Tôi nghe luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt vì tội tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhưng bên cạnh đó có tin ông này vào nói chuyện với một số người, khoảng mấy chục người về vấn đề Hiến pháp 2013, và vấn đề Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị.

"Tôi nghĩ rằng nếu chỉ nói trong phạm vi đó thì không hiểu là có căn cứ nào mà cơ quan pháp luật lại giữ và truy tố ông này."

Nhân dịp này Luật sư Thuận cũng bình luận về tình hình bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam thời gian gần đây và hiện nay.

Ông nói: "Tình hình nhân quyền ở Việt Nam, nếu cứ so sánh thời gian thì các năm về trước đến giờ thì tình hình bây giờ tốt hơn.

"Nhưng nếu so với chính những tiêu chí, tiêu chuẩn trong các công ước quốc tế mà Việt Nam chính thức tham gia, thì rõ ràng chúng ta thi hành chưa được cởi mở và đầy đủ," ông Trần Quốc Thuận nói với BBC.