Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Nhìn lại sự kiện nổi bật Việt Nam và thế giới 2015

BBC Tiếng Việt và khách mời điểm lại những sự kiện quan trọng về kinh tế, chính trị ở Việt Nam và quốc tế năm 2015, và cùng hướng tới tương lai năm 2016.

Theo các bạn, đâu là những sự kiện quan trọng nhất của năm 2015, và các bạn kỳ vọng gì cho năm 2016?