Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Sẽ không thay đổi chính sách kinh tế

Hôm 12/1, từ Hà Nội, trong cuộc trao đổi với BBC, tiến sĩ Nguyễn Quang A cho biết: “Tôi nghĩ rằng những việc lớn như TPP thì không có một ông nào khởi xướng hoặc có công làm nên, vì cả ban lãnh đạo Việt Nam phải nhất trí thông qua, có chủ trương để làm chuyện ấy”.

"Tất nhiên là dàn lãnh đạo mới hậu Đại hội Đảng 12 sẽ chịu sức ép cải tổ kinh tế “nhưng không nhiều lắm, vì nhìn vào đường lối chính sách của đại hội này về cơ bản cũng giống như những đại hội trước thôi”.

“Điều quan trọng là có những khu vực Đảng không thể can thiệp được, như khu vực kinh tế tư nhân, đầu tư nước ngoài. Tất nhiên, nếu Đảng có chính sách thoáng, tốt hơn cho doanh nghiệp thì kinh tế sẽ phát triển hơn. Nhưng tôi nghĩ sẽ không có thay đổi về chính sách kinh tế gì sau đại hội này”, ông A nói.

Ông cũng nói thêm: “Tuy vậy, tùy vào hoàn cảnh thực tế, nếu tăng trưởng kinh tế bị chững lại, nợ công tiếp tục tăng lên, các nhà lãnh đạo mới sẽ phải tính cách thay đổi chính sách vi mô để cải thiện. Nhưng về đường hướng lớn thì chắc sẽ không có gì thay đổi”.