TS. Hà Hoàng Hợp
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Đề cử 'tứ trụ' ở Hội nghị 14 thể hiện gì?

Việc Bộ Chính trị khóa 11 đề cử các nhân sự cao nhất cho Đại hội khóa tới thể hiện xu hướng của chính trị thượng tầng tại Việt Nam.

Nhà nghiên cứu Hà Hoàng Hợp bình luận về diễn biến và kết quả của Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vừa bế mạc hôm 13/01/2016 tại Hà Nội.

Lựa chọn 'bộ tứ' hay 'tứ trụ' được Bộ Chính trị đưa ra như một đề cử trước Ban chấp hành Trung ương Đảng cho thấy nếu họ sẽ lại trúng cử thì đường lối chính của Đảng Cộng sản trong thời gian tới sẽ thiên về 'giữ ổn định' chính trị.

Xu hướng này như thế sẽ trội hơn là xu hướng 'phát triển nhanh và mạnh', theo Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp.

Theo danh sách này, dường như đương kim Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được 'tái cử' trong một hay hai năm sau Đại hội 12, tuy nhiên vẫn chưa rõ 'ai sẽ ngồi vào vị trí đó' sau khi ông Trọng 'rời ghế' ở giai đoạn sau.

Tuy nhiên, vẫn theo nhà phân tích đang là chuyên gia cao cấp của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế và Viện Đông Nam Á của Singapore, kết quả cuối cùng về nhân sự sẽ được 'quyết định' tại Đại hội 12 mà theo kế hoạch sẽ khai mạc vào ngày 20/01.