'Khó dự đoán' Đại hội 12

'Khó dự đoán' Đại hội 12

Một nhà quan sát và vận động cho xã hội dân sự ở Việt Nam vừa đưa ra bình luận với BBC về kết quả Hội nghị 14 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và kỳ Đại hội lần thứ 12 của Đảng sắp nhóm họp hạ tuần tháng này.

Trao đổi với BBC ngay sau Hội nghị Trung ương 14 vừa bế mạc, Tiến sỹ Nguyễn Quang A trước hết bình luận về kết quả của Hội nghị này. Ông nói:

"Những dự kiến của Bộ Chính trị lọt ra một cách không chính thức trong 3-4 ngày vừa qua, từ khi Hội nghị Trung ương này chưa khai mạc, thì tôi nghĩ, theo tôi phỏng đoán, những dự kiến Bộ Chính trị đã được thông qua."