Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Vài nét chính Đại hội Đảng 12

Đại hội Đảng 12 theo dự kiến sẽ thông báo vị trí cao cấp nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 28/12.

BBC điểm lại một số vấn đề liên quan tới thể thức, quy chế bầu chọn những nhân vật chủ chốt của Đảng, cùng ý kiến bình luận của các nhà quan sát Việt Nam và blogger.