Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Ba Đại hội Đảng xuôi chiều'

Bản quyền hình ảnh Getty

Nhà báo Bùi Tín, nguyên Phó Tổng Biên tập báo Nhân Dân, kể về điều ông gọi là “ba Đại hội Đảng xuôi chiều” mà ông tham dự khi không có thảo luận dân chủ vì Bộ Chính trị khóa trước áp đặt cho Đại hội khóa sau.

Tuy nhiên ông Bùi Tín cũng nói về điều ông gọi là “quả bom” tại một Đại hội khi có đại biểu nói về “những việc không nghiêm” khiến một đại tướng quân đội đã không leo tiếp được vào Bộ Chính trị.

Đột biến này, theo ông, cho thấy không phải đại biểu nào tham dự Đại hội Đảng cũng đóng vai trò “con rối”.