Ông Lê Truyền, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Người dân có cần biết ứng viên TBT?

Một trong những băn khoăn của nhiều người dân Việt Nam là việc không biết được các ứng viên ở vị trí quan trọng nhất như tổng bí thư là ai.

Nói cách khác đi là thiếu minh bạch trong Đảng đối với danh sách ứng viên cho ghế này cũng như các vị trí hàng đầu khác.

Nguyễn Hoàng của BBC Tiếng Việt đã hỏi ông Lê Truyền, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Hà Nội.