Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Sức ép cải cách' cho lãnh đạo VN

Kinh tế gia Lê Đăng Doanh từ Hà Nội nói với BBC: "Người nào lên cũng phải cải cách vì Việt Nam đã hội nhập và sức ép từ Trung Quốc là khủng khiếp”.

“Người nào lên làm tổng bí thư trong giai đoạn quyết định và cần phải có bước ngoặt như thế này là điều rất hệ trọng đối với sự phát triển của đất nước.

“Theo cơ chế hiện nay là phải để Đại hội quyết định và chúng ta hãy xem xem Đại hội quyết định thế nào.

“Nhưng theo tôi, sự quyết định cũng tương đối rõ ràng."

"Có nhiều chỉ dấu cho thấy có lẽ ông Nguyễn Phú Trọng sẽ được bầu làm tổng bí thư kỳ này,” ông Doanh nói trong cuộc phỏng vấn với BBC tại Hà Nội sáng 25/01/2016.

Tiến sỹ Lê Đăng Doanh nói thêm rằng việc chọn lãnh đạo hiện nay được dựa theo các tiêu chí mà ông mô tả là "chưa rõ ràng".

“Chẳng hạn như không có ‘tham vọng chính trị’. Đã là lãnh đạo mà không có tham vọng chính trị thì là làm sao?"

"Nếu tham vọng là làm sao để đất nước Việt Nam trở nên giàu mạnh thì tham vọng đó là phải được hoan nghênh chứ."

“Chính vì các tiêu chí thiếu rõ ràng và không thuyết phục nên người dân đang có nhiều ý kiến,” ông Doanh nói.