Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Không đảo ngược' xu thế đổi mới ở VN

Một nhà nghiên cứu cho rằng dàn lãnh đạo mới ở Việt Nam không đổi đường lối đối ngoại và tiếp tục đi theo kinh tế thị trường.

Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp từ Hà Nội cũng bình luận về một số thông tin nhân sự cấp cao liên quan Đại hội Đảng XII.