Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Lãnh đạo mới liệu có cải tổ kinh tế?

Cứ năm năm một lần Đảng Cộng sản Việt Nam lại tổ chức một kỳ đại hội để bầu chọn lãnh đạo cho năm năm tiếp theo.

Tuần này, Đại hội 12 diễn ra tại Hà Nội, với sự phân rẽ chưa từng có.

Có những đồn đoán rằng người được cho là có tinh thần cải cách, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng muốn giành vị trí Tổng Bí thư, nhưng bị phe bảo thủ chặn đường.

Trong 10 năm tại vị, ông Dũng đã hướng tới việc mở cửa cho nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là việc bán bớt hoặc tư hữu hóa các doanh nghiệp quốc doanh.

Với việc các lãnh đạo có đường lối bảo thủ tiếp tục kiểm soát Đảng, nay người ta đặt câu hỏi về việc nền kinh tế Việt Nam liệu sẽ tiến xa đến đâu trong tiến trình cải tổ.

Phóng viên BBC Jonathan Head tường thuật từ Hà Nội.