Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Một số nước nhân danh dân chủ'

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: "Một số nước cứ nhân danh dân chủ nhưng cá nhân quyết định tất thì dân chủ sao được" trong cuộc họp báo sau phiên bế mạc Đại hội Đảng 12.

Trả lời các đài báo, ông nói: "Tôi cũng không ngờ được Đại hội tín nhiệm giới thiệu, được Ban Chấp hành Trung ương bầu làm Tổng bí thư gần như 100% tuyệt đối".

"Bất ngờ vì tuổi cao, sức khoẻ có hạn, trình độ có hạn, tôi đã xin nghỉ rồi. Trách nhiệm Đảng giao thì tôi với tư cách đảng viên thì phải chấp hành."

"Tôi cho rằng nguyên tắc tập thể lãnh đạo nhưng phải nêu cao trách nhiệm cá nhân, để tránh làm tốt thì vơ vào còn làm dở thì không ai chịu trách nhiệm cả.

Tôi chẳng tiện nói một số nước nhưng cứ nhân danh dân chủ nhưng cá nhân quyết định tất thì dân chủ sao được. Khẩu hiệu của Việt Nam là xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Đây là mục tiêu lâu dài còn trước mắt thì xây dựng một nước Việt Nam phát triển, văn minh hiện đại".

Phóng viên Nguyễn Hoàng của BBC Tiếng Việt đặt câu hỏi cho ông Nguyễn Phú Trọng: “Tổng bí thư có nói tuổi ông đã cao so với những người trong Bộ Chính trị. Như vậy trong nhiệm kỳ này, ông có kế hoạch, lộ trình tìm kiếm người có tài đức để kế nhiệm, gánh vác. Nếu có thì thời gian diễn ra khoảng bao lâu?

Ông Trọng trả lời: "Vấn đề ông nêu lên cũng đáng lo, làm sao đào tạo, bồi dưỡng được các anh em trẻ, lớp cán bộ “tre già măng mọc”. Ngay cơ cấu và đội ngũ bao giờ cũng phải liên tục kế thừa ba độ tuổi, già quá không được, trẻ quá không xong.

Giống như lũy tre cần có ba lớp, già và trẻ để phát triển bền vững. Lo trách nhiệm đào tạo cán bộ trẻ là nhiệm vụ chiến lược lâu dài và làm có kế hoạch.

Vừa qua, chúng tôi đã làm được một bước nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm tiếp, tỷ lệ trẻ bây giờ trong lớp lãnh đạo cũng còn ít, đòi hỏi không những kế hoạch mà còn cái tâm, quan tâm chăm lo đến tài năng trẻ.

Trong Ban Chấp hành Trung ương, tỷ lệ tốt nghiệp đại học, trên đại học rất nhiều, gần 100%. Nhân tài không thiếu, lớp trẻ bây giờ được tiếp xúc với phương tiện thông tin hiện đại, có nhiều kiến thức hơn lớp chúng tôi ngày xưa.

Ông hỏi bao giờ xong thì cần có kế hoạch, nói 2-3 năm sợ rằng không khả thi và có cái gì đó ảo tưởng”.