TS. Trần Công Trục
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Bước leo thang nghiêm trọng' của Trung Quốc

Trung Quốc đã có một bước leo thang nghiêm trọng khi 'uy hiếp mạnh mẽ' an ninh khu vực và quốc tế, trong đó có Việt Nam, khi họ triển khai hỏa tiễn ở Hoàng Sa và công luận quốc tế cần được kêu gọi có một thái độ mạnh mẽ hơn với Bắc Kinh, theo một cựu Trưởng Ban Biên giới của Chính phủ Việt Nam.

Trao đổi với BBC hôm 17/02/2016, Tiến sỹ Trần Công Trục nói:

"Việc này là một bước leo thang rất mạnh mẽ và là một sự uy hiếp rất nghiêm trọng của Trung Quốc đối với các nước trong khu vực và quốc tế và đặc biệt Việt Nam. Tôi cho rằng các loại tên lửa đặt ở Phú Lâm, chắc chắn họ sẽ đem xuống các thực thể mà họ đã xây đảo nhân tạo, thì rõ ràng quốc phòng, an ninh của Việt Nam bị đe dọa rất mạnh mẽ.

"Và điều đó là một mối đe dọa chung, không những ở Việt Nam mà cả khu vực nữa.

"Cho nên tôi nghĩ rằng là cần phải có một thái độ mạnh mẽ hơn và đặc biệt cần phải có một sự kêu gọi cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Liên Hợp Quốc, trong việc tỏ rõ một thái độ rõ ràng, cương quyết hơn và mạnh mẽ hơn... trước sự leo thang của Trung Quốc... tôi cho rằng hết sức nghiêm trọng."