TSKH Nguyễn Quang A
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Đây là lúc nên đề cử người của mình ra'

Năm 2016 là năm mà các tổ chức và đảng phái chính trị ngoài Đảng Cộng sản ở Việt Nam nên đứng ra đấu tranh hợp pháp với Đảng Cộng sản thông qua kỳ bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp vào cuối tháng 5/2016, theo một ứng viên độc lập.

Bình luận với BBC hôm 21/02/, về một nghị quyết mới được Thường vụ Quốc hội Việt Nam công bố trong đó quy định chỉ có tối đa 50 đại biểu Quốc hội Việt Nam là người ngoài đảng cộng sản, Tiến sỹ Khoa học Nguyễn Quang A nói:

"Về mặt pháp lý, Đảng cộng sản Việt Nam và một số đảng chính trị có tồn tại ở Việt Nam, về pháp lý là họ ngang hàng với nhau về mặt đảng chính trị.

"Thế thì tôi nghĩ họ nên đấu tranh một cách hợp pháp như vậy, đòi quyền của mình và tại sao lại không đưa ứng cử viên của mình ra?", nhà vận động cho xã hội dân sự và dân chủ hóa ở Việt Nam nói với BBC.