'Càng mở rộng dân chủ, đất nước càng tiến bộ'

'Càng mở rộng dân chủ, đất nước càng tiến bộ'

Một nhà quan sát tình hình thời sự và chính trị Việt Nam tin rằng Việt Nam nên mở rộng dân chủ vì càng mở rộng thì đất nước sẽ 'càng tiến bộ'.

Trao đổi với BBC hôm 21/02/2016 từ Hà Nội, nhà thơ, nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo nói:

"Hãy ngày càng mở rộng dân chủ đi, càng mở rộng dân chủ thì đất nước mới tiến bộ được nhiều hơn.

"Tôi cũng biết ngay những người làm luật pháp, làm Hiến pháp, họ cũng thấy có những áy náy của họ, chứ không phải tất cả đều như nhất đâu.

"Điều này (bầu cử), tôi nghĩ có lẽ phải cải cách hơn, phải mở cửa hơn nữa đối với công dân của Việt Nam trong tất cả quyền lợi của họ.

"Chứ không phải chỉ Đảng mới có quyền để điều chỉnh tất cả quyền công dân của tất cả người dân Việt Nam.

"Và tôi hy vọng rằng trong một chế độ mà phát huy được dân chủ, thì người dân sẽ nâng cao được dân trí.

"Và họ biết bầu người của mình vào cái chỗ thay mặt họ lãnh đạo đất nước," ông Nguyễn Trọng Tạo nói với BBC.