Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Quận Cam an vị tượng Đức Thánh Trần

Ngày 17 tháng 01 năm nay tại Công viên Mile Square, quận Cam California Hoa Kỳ đã diễn ra đại lễ an vị tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo tại, nơi đông đảo người Việt sinh sống nhất ngoài Việt Nam.

Buổi lễ diễn ra dưới sự hỗ trợ của Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, đồng thời cũng nhân dịp cử hành buổi tượng niệm 74 binh sĩ Hải Quận VNCH tử trận trong cuộc Hải Chiến Hoàng Sa ngày 19 tháng 01 năm 1974.

Video do nhà báo tự do Trần Nhật Phong từ Quận Cam thực hiện.