Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Ứng viên tự do nói gì về bầu cử Quốc hội?

Quốc hội Việt Nam dự kiến 5-10 phần trăm trong tổng số 500 ghế dành cho những người không phải là đảng viên.

Hiện đang có những ứng viên không phải đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam ra ứng cử và trong số đó có cả những người bất đồng chính kiến.

Các ứng viên này nói gì về mục đích và phương thức vận động tranh cử của họ?

Trích tường thuật của hãng tin Reuters tại Hà Nội.