Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Thông tin đã trở nên quá hỗn loạn'

Người chịu trách nhiệm phân tích ADN cho trường hợp song sinh khác cha nói các thông tin riêng tư báo chí đưa ra "đều không đúng".

Giáo sư-Tiến sỹ Lê Đình Lương, Chủ tịch Hội Di truyền học Việt Nam, nói với BBC thông tin về trường hợp này đã trở nên "quá hỗn loạn", ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống của những người liên quan.

Ông chỉ khẳng định về mặt khoa học, đây là trường hợp có thật và kết quả phân tích đã chứng minh như vậy.