Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Cầu siêu tại Battambang cho các tử sỹ VN

Ở nơi từng là chiến trường với những trận đánh ác liệt với quân Khmer Đỏ nay có khoảng 600 hộ gia đình gốc Việt sinh sống, đa số là người nghèo.

Hôm 12/3, từ sáng sớm, nhiều người đến chùa Phước Long để dự lễ cầu siêu cho các liệt sỹ đã hy sinh vì tổ quốc Việt Nam.

Họ cầu khấn cho vong linh các liệt sỹ đã bỏ mình ở các chiến trường, và đặc biệt, đã hy sinh thân mình để bảo vệ biển đảo Việt Nam

Ngày 14/3 cũng là ngày tưởng niệm 64 chiến sỹ đã ngã xuống ở quần đảo Trường Sa, và đây là lần đầu tiên có nội dung tưởng niệm, cầu an cho chiến sỹ, ngư dân ngoài biển đảo.