Tổng thống Obama tới thăm Cuba
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

TT Mỹ đương nhiệm đầu tiên tới thăm Cuba

Hơn một nửa thế kỷ, Cuba, hòn đảo tại vùng biển Caribê này, vẫn xem cường quốc hùng mạnh nhất thế giới là kẻ thù lớn nhất về l‎ý tưởng của họ.

Ông Barack Obama là Tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Hoa kỳ tới thăm Cuba kể từ khi ông Calvin Coolidge tới đây vào năm 1928.

Nếu tính từ Cách mạng Cuba 1959, ông Obama cũng là tổng thống đầu tiên của Mỹ tới thăm hòn đảo này.

Những khác biệt về lý tưởng vẫn còn nhưng bối cảnh chính trị đã thay đổi. Trong khi Tổng thống Mỹ sẽ gặp người tương nhiệm Cuba, ông sẽ không gặp ông Fidel Castro, cha đẻ của cuộc cách mạng Cuba 1959.

Phóng viên BBC Will Grant tường thuật từ thủ đô Havana của Cuba.