Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

60 giây với nhà khoa học Việt của Google

Một trong những nhà nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo của Google là Lê Việt Quốc, 34 tuổi, xuất thân từ Huế, Việt Nam.

Trí tuệ nhân tạo được hàng triệu người sử dụng mỗi ngày, và nhóm nghiên cứu của Google do Việt Quốc dẫn dắt, muốn xây dựng mạng lưới thần kinh có cấu trúc giống của con người.

Công nghệ này đã được dùng trong các sản phẩm của Google, như công cụ tìm kiếm bằng giọng nói, điều mà Việt Quốc chỉ có thể tưởng tượng khi còn là một cậu bé.

Lớn lên ở phường Thủy Dương, xã Hương Thủy, Huế, gia đình Lê Việt Quốc chỉ bắt đầu có điện dùng khi anh lên 9 tuổi.

Lê Việt Quốc giải thích về công việc của mình cho BBC trong vòng 60 giây.

Thực hiện: Saira Asher, BBC News, Singapore.